Produkten

Planering

Carefox tar hänsyn till era kunders önskemål om tid, delegeringskrav, önskemål om medarbetare och ger ett optimalt förslag på planeringen. Systemet tar även hänsyn till restider. Boka enkelt av eller om besök. Flytta enkelt besök i planeringsvyn om något behöver förändras

Vårdtagare

Hantera era vårdtagares beslut. Carefox tar hänsyn till allt som rör era vårdtagare och deras biståndsbeslut.

Medarbetare

Hantera allt som rör era medarbetare såsom personalschema, tjänstgöringsgrader, anställningsavtal, frånvaro, anteckningar och löneunderlag.

Statistik

Carefox, statistikdel är fullmatad med godsaker såsom kontinuitet hos kunder, företagets effektivitet i hela verksamheten eller per medarbetare, tid tillgodo hos vårdtagare, grafisk översikt över vilka tider på dygnet som ni kan föreslå till era nya kunder.

Tidrapport

Medarbetarna kan smidigt via webben tidrapportera sina arbetade pass. Passen godkänns av administratör och Carefox räknar ut OB timmar och presenterar ett smidigt löneunderlag.

Mobilapplikation

Medarbetarna ser sitt schema i realtid och kan även journalföra eller skriva arbetsanteckningar i telefonen. Om något förändras i verksamheten under dagen så får medarbetaren en notis i telefonen om eventuell förändring. Checka in och ut hos vårdtagare och håll full kontroll på att allt blir utfört.

Carefox

Utvecklas av hemtjänsten, för hemtjänsten I många år har vi drivit privat hemtjänst. Under större delen av den tiden har vi med hjälp av olika program och hjälpmedel försökt hitta ett sätt att få ägna mer tid åt våra vårdtagare och mindre tid åt planering och schemaläggning, men inte lyckats. Så vi bestämde oss för att skapa det verksamhetsstöd vi saknade. Ett stöd som förenar de tre grundpelarna för all hemtjänstverksamhet; insatsplanering, medarbetarschema och social dokumentation. Ett stöd som inte kräver att vi anpassar vår verksamhet utan istället redan är anpassat för de privata utförarnas vardagliga behov. Carefox är lättanvänt oavsett datorvana, sätter vårdtagaren i fokus och är webbaserat för smidig åtkomst och kostnadseffektiv drift.

Carefox

Intresserad?

För en kostnadsfri demonstration kontakta oss