Förslagsformulär
Alla våra kunder använder samma plattform och all vidareutveckling vi genomför kommer alla kunder till nytta. När vi väljer vilka önskemål vi ska utveckla och prioritera måste vi väga in alla olika aspekter, så som kundnytta, hur mycket värde det tillför er verksamhet och hur stor andel av våra kunder som kommer få nytta av utvecklingen. För att vi ska kunna behandla ert önskemål på bästa möjliga sätt ber vi er att fylla i nedanstående uppgifter. På så sätt får vi önskemålet väl dokumenterat med era egna ord och kan ta det vidare internt.
Så vi kan nå dig med eventuella följdfrågor.
Beskriv detaljerat önskemålets funktioner steg för steg, samt var i systemet ni anser det bör finnas.
Click or drag a file to this area to upload.