Planering i Carefox

Vårdtagare & Ärende

Samla era kunder, deras beslut, kontaktpersoner, önskemål och krav på samma plats för att få en helhetsbild av din verksamhet.
Planera säkert ut extrainsatser utan att överstiga beviljade timmar genom att ställa in begränsningar per insats.

Planering

Dra själv ner insatser på rätt medarbetare eller kopiera hela dagars planering till en annan dag för att spara tid. Carefox hjälper dig hålla planeringen effektiv genom att  inkludera restider, utbildningskrav, delegeringskrav, fordon och vårdtagarens krav när du planerar.

Scheman & Medarbetare

Använd dig av rullande- eller timscheman för att enkelt hålla reda på när alla jobbar. Låt medarbetare registrera när dom är tillgängliga för extratider och använd det när du behöver boka in extrapersonal.
Håll koll på medarbetares kompetenser och få notiser när det är dags att förnya en delegering.

Vill du bli kontaktad så vi kan berätta mer om Carefox?

Jag vill bli kontaktad!

Appen

Tidrapporten